Uppdatering

Som rubriken lyder så ser läget ut som följer:
 
- Murningen av fasadtegelet blir färdigt denna vecka, det är bara vid stora fönsterpartiet mot väst och skorsstenet kvar. Jag har blandat många kärror med bruk till muraren. Det har gått bra och vi har haft mycket bra väder! Är riktigt nöjd med vårt val av tegel, vi var petiga här och det skulle absolut kännas rätt. Jag menar sen sitter stenen där in i den eviga tiden. Fogens nyans blir också faktiskt bra, fast vi inte kör med dyra färdigblandade murbrukssäckar utan har kört med Murcement A Gullex som man får dosera själv med sand och vatten. Det blir en naturlig grå fog som går hand i hand med nyansen på teglet. Nog om detta.
 
- Ytterdörrarna är monterade och invägda.
 
- Ackumulatortanken är delvis inkopplad, likaså kaminen.
 
- Panelen under takfoten är så gott som klar.
 
- Alla långa utfräsningar i lättbetongen för elledningarna är igenmurat. Väggarna invändigt är således färdiga för att spacklas och slipas.
 
- Takisoleringen 500 mm är insprutad!
 
- Ledningen till solfångarna på taket är på plats, går ända ner till tanken givetvis.
 
 
Jag har antagligen glömt något.
 
Snart ska vi också gjuta yttertrapporna, lite grovgöra igen, det blir kul.
 
Det kommer säkert mera bilder.
 
Hej då!
/ Patrik

RSS 2.0